ONLINE testy ADN

Pokyny pre vyplnenie testu

  • Na vyplnenie testu máte maximálne 45 minút.
  • Pri každej otázke kliknutím označte vašu odpoveď.
  • Pre úspešné absolvovanie testu musíte získať 16 správnych odpovedí z 20 otázok.
  • Výsledok testu sa Vám zobrazí ihneď po vyplnení testu.
  • Vyplnený test bude zaslaný do DGSA Academy, s.r.o.
45-min
Obnovovacie školenie ADN kombinované (K-2021-1)
Obnovovacie školenie ADN kombinované (K-2021-2)
Obnovovacie školenie ADN tankové plavidlá typu N (N-2021-1)
Obnovovacie školenie ADN tankové plavidlá typu N (N-2021-2)
Obnovovacie školenie ADN špecializované TANK C (C-2021-1)